Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Єрешко Юлія Олександрівна

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Доцент
Дані за місцем роботи Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ Доцент
Факультет інформатики та обчислюваної техніки Посади